XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu

„Ergonomia Niepełnosprawnym”

pod tytułem

„Aktywizacja społeczna i zawodowa”

21-22.11.2017

ORGANIZATOR: Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej

WYKŁADY PLENARNE:


Thomas Alexander

International Ergonomics Association
Science, Technology & Practice Committee Chair  *
Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie
Head of Department Human Factors

Sylvain Leduc
President of Federation of European Ergonomics Societies Ergonomics in and for Europe *
University of Aix-Marseille
Technical University of Aix-en Provence
Safety, Health and Environnment Department

Konferencja współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania:

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Ergonomia Niepełnosprawnym” pod tytułem „Aktywizacja społeczna i zawodowa”

– zadanie finansowane w ramach umowy 608 P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.