XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu

„Ergonomia Niepełnosprawnym”

pod tytułem

„Aktywizacja społeczna i zawodowa”

21-22.11.2017

ORGANIZATOR: Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej

WYKŁADY PLENARNE:


Thomas Alexander

International Ergonomics Association
Science, Technology & Practice Committee Chair  *
Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie
Head of Department Human Factors

Sylvain Leduc
President of Federation of European Ergonomics Societies Ergonomics in and for Europe *
University of Aix-Marseille
Technical University of Aix-en Provence
Safety, Health and Environnment Department