Celem konferencji jest w szczególności identyfikowanie problemów naukowych uzasadnionych potrzebami osób z niepełnosprawnościami (w tym osób dojrzałych „50+”) i gospodarczymi oraz poszukiwanie rozwiązań z pogranicza dyscyplin naukowych.

Cele szczegółowe konferencji obejmują:

  • wymianę wiedzy i doświadczeń w modelu poczwórnej helisy (Quadruple Helix) w modelu nauka- biznes-administracja- społeczeństwo;
  • upowszechnianie w skali międzynarodowej wyników badań naukowych;
  • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość życia osób wykluczonych.

Efekty: Wymiana wiedzy oraz informacji na temat najnowszych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, ICT, architektonicznych, społecznych, medycznych z zakresu ergonomii dla osób z niepełnosprawnościami w interdyscyplinarnym środowisku naukowym.