OFERTA DLA SPONSORÓW


XVIII
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA

„ERGONOMIA NIEPEŁNOSPRAWNYM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA

21 – 22 LISTOPADA 2017r.

SPONSOR PLATYNOWY
kwota dofinansowania: powyżej 5 000zł
(jeden sponsor platynowy konferencji – wybór na podstawie najwyższego dofinansowania powyżej 5 000zł)
Logo firmy na stronie internetowej konferencji: www.mken.woiz.pl
Możliwość umieszczenia materiałów firmy w teczkach konferencyjnych (liczba materiałów do uzgodnienia z organizatorami konferencji).
Logo firmy na slajdach międzysesyjnych w czasie trwania konferencji.
Logo firmy na harmonogramie konferencji.
Możliwość umieszczenia „stand’ów” reklamowych, plakatów w salach konferencyjnych.
Bezpłatny udział w obradach konferencyjnych dla dwóch przedstawicieli firmy oraz wybranym warsztacie, przewidzianym programem konferencji.
Możliwość 10 min. prezentacji firmy w ramach ustalonej sesji konferencyjnej.
Wymienienie firmy jako Platynowego Sponsora podczas otwarcia konferencji.
SPONSOR ZŁOTY
kwota dofinansowania: powyżej 2 000zł
(maksymalnie pięciu sponsorów złotych konferencji – wybór na podstawie kwoty dofinansowania powyżej 2000zł)
Logo firmy na stronie internetowej konferencji: www.mken.woiz.pl
Możliwość umieszczenia materiałów firmy w teczkach konferencyjnych (liczba materiałów do uzgodnienia z organizatorami konferencji).
Logo firmy na slajdach między-sesyjnych w czasie trwania konferencji.
Logo firmy na harmonogramie konferencji.
Możliwość umieszczenia „stand’ów” reklamowych, plakatów w salach konferencyjnych.
Bezpłatny udział w obradach konferencyjnych dla dwóch przedstawicieli firmy.
SPONSOR SREBRNY
kwota dofinansowania: 1000zł – 1999zł
(nieograniczona liczba sponsorów srebrnych konferencji )
Logo firmy na stronie internetowej konferencji: www.mken.woiz.pl
Możliwość umieszczenia materiałów firmy w teczkach konferencyjnych (ilość materiałów do uzgodnienia z organizatorami konferencji).
Logo firmy na slajdach między-sesyjnych w czasie trwania konferencji.
Logo firmy na harmonogramie konferencji.
Bezpłatny udział w obradach konferencyjnych dla jednego przedstawiciela firmy.
SPONSOR MIEDZIANY
kwota dofinansowania: 500zł – 999zł
(nieograniczona liczba sponsorów miedzianych konferencji )
Logo firmy na stronie internetowej konferencji: www.mken.woiz.pl
Logo firmy na slajdach między-sesyjnych w czasie trwania konferencji.
Logo firmy na harmonogramie konferencji.

Sponsorzy konferencji, którzy udzielą wsparcia finansowego przy jej organizacji, otrzymają pełne materiały konferencyjne, zawierające dorobek naukowo-badawczy, osób zajmujących się problematyką związaną z ergonomią niepełnosprawnym.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie wpłat na konto:
PL 38 1240 3028 1111 0010 3742 2119 Bank PEKAO S.A. O/Łódź
z dopiskiem: „Sponsor MKEN2017+ nazwa firmy”