Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego niżej harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem prosimy:

  •  do 15 września 2017r. (przedłużone do 30 września 2017)– elektroniczne zgłoszenie tytułu referatu zgodnie z formularzem na stronie: www.mken.woiz.pl;
  •  do 15 października 2017r. (przedłużone do 30 października 2017) – przysyłanie tekstów referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi;
  • do 15 października 2017r. – wniesienie opłaty konferencyjnej;
  •  do 15 listopada 2017r. (przedłużone do 4 grudnia 2017) – wykonanie opinii referatów przez recenzentów;
  •  do 30 listopada 2017r. (przedłużone do 20 grudnia 2017) – przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów;
  •  21 – 22 listopada 2017r. – konferencja naukowa;

UWAGA: Referaty na konferencję proszę przesyłać na maila mken@woiz.pl.